- ALGEMENE INFO -

"Op de Paulusschool werken we samen om elk kind een basis te geven waarin zij,
in een veilige omgeving, hun mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken,
waardoor ze vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes kunnen maken!"

Dit zijn wij

Welkom bij de Basisschool St Paulus, middenin de wijk ‘Het Broek’. De meeste leerlingen wonen in de wijk dus wij zijn een echte buurtschool. Op onze school werken de kinderen in kleine groepen en we kijken goed naar de individuele leerling. Wij passen ons onderwijs aan op de mogelijkheden van ieder kind. Bovendien werken wij met een vast dagschema. Hierdoor krijgen leerlingen het gevoel van controle; zij voelen zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Het zorgt voor structuur en rust in de groep. Want, weet dat je niet alleen bent op de wereld, heb oog voor elkaar. Autonomie, relatie en competentie spelen een belangrijke rol bij ons op school.

Basisschool St. Paulus staat voor:

 • Kleine klassen; 
 • Plusgroep voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben;
 • Geen combinatiegroepen;
 • Veel oog voor wat ieder kind nodig heeft;
 • Muziek- en danslessen door vakdocenten;
 • Rust, veiligheid, respect en veel aandacht;
 • Het oog gericht op de toekomst.

Kernwaarden van onze school:

 • Enthousiasme
 • Ontwikkeling
 • Vertrouwen

Dit vanuit een basis van respect en een gezamenlijk verantwoordelijkheid.

Visie

Onze school is een school...

 • waarin vertrouwen en respect de basis vormen;
 • waar je als kind, ouder en collega wordt gezien;
 • voor alle kinderen, ongeacht overtuiging en levensbeschouwing;
 • die onze identiteit uitdrukt met de ‘open dialoog’;
 • met een duidelijke structuur; regels en afspraken; 
 • met een jaarklassensysteem;
 • met oog voor het individu;
 • die kinderen stimuleert, ondersteunt en uitdaagt;
 • met een onderwijskundige taak en een opvoedkundige verantwoordelijkheid;
 • waar taal-, lees- en rekenonderwijs een belangrijke plaats inneemt;
 • waar we ‘leren leren’ en leren samenwerken;
 • die belang hecht aan inbreng van de ouders;
 • die zich verder wil ontwikkelen en openstaat voor onderwijsvernieuwingen en scholing;
 • waar altijd positief wordt gedacht: we zien problemen als een uitdaging en klachten als een mogelijkheid om ons te verbeteren.

Academische opleidingsschool

Vanaf schooljaar 2018-2019 is de Paulusschool één van de scholen van Delta die horen bij de groep Academische opleidingsscholen (AOS). Sinds een aantal jaren zijn er binnen de Delta basisscholen groep scholen die samen met de PABO erkend zijn als "opleidingsschool".

Wat is er nu zo anders aan een academische opleidingsschool?
In de afgelopen jaren waren er altijd al regelmatig studenten op de Paulusschool. Echter als opleidingsschool is de Paulusschool nu meer dan alleen een stageschool waarin studenten in de eigen stagegroep hun opdrachten doen. De opleidingsschool van nu en in de toekomst is een partner van de lerarenopleiding (PABO). Dat betekent dat de teamleden -als zijnde mentor van de studenten- een training hebben gevolgd om hun begeleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen en deze in te zetten bij het begeleide van studenten. Daarnaast worden in de academische scholen zowel de schoolontwikkeling als de onderwijsvernieuwingen en het doen van onderzoek met elkaar gecombineerd. Door het samen doen van onderzoek leren zowel de studenten als zittende leerkrachten van en met elkaar.

Het doen van onderzoek door studenten en leerkrachten wordt begeleid door onze schoolopleider, Barbara Kuipers. Als schoolteam is het plezierig en leerzaam om een academische basisschool te zijn. Voor de kinderen op school betekent het dat hun leerkrachten steeds in ontwikkeling zijn en blijven. Pabo studenten nemen hun eigen expertise, nieuwe theorieën en ontwikkelingen mee in de praktijk. De onderzoeken die studenten en leerkrachten uitvoeren hebben als doel het onderwijs steeds meer af te stemmen op het kind. Bovendien zijn er meer handen in de groep waardoor kinderen nog meer ondersteund worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze schoolopleider:
Barbara Kuipers

>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.