- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit vier leden: twee leden vanuit de leerkrachten en twee vanuit de ouders.

De bemoeienis van de MR richt zich primair op onderwijs- en algemene zaken die rond de Basisschool St Paulus spelen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR.

Heeft u een vraag of wilt u iets met de MR bespreken?
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld uw telefoonnummer zodat wij contact kunnen opnemen.

Oudergeleding

  • Edwin Willemsen
  • Karima Azoubay

Teamgeleding

  • Corrie Jansen (leerkracht)
  • Barbara Kuipers (leerkracht) + GMR

Ouderraad (OR)

Op onze school is een actieve ouderraad. Deze vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen vinden op school plaats en de directeur van de school is namens het team aanwezig. Tijdens de vergadering wordt het laatste nieuws uit de school besproken en praten en denken we mee over de organisatie van feesten en bijzondere activiteiten gedurende het schooljaar. De ouderraad helpt bovendien mee bij de feesten en activiteiten.

Gedurende het gehele schooljaar vinden er talloze activiteiten plaats waarbij u kunt helpen. Denk dan aan: helpen bij de biebbus, begeleiden bij uitstapjes, kinderen helpen bij het werken op de computer en het assisteren tijdens sinterklaas, Kerst, Pasen en de Koningsspelen.

Wie zitten er in de ouderraad?
  • Wendy Theunissen
  • Uranus Azar
  • Nelleken Storteboom
  • Sonia Bua Reboeiras
  • Dilber Koysu
  • Elly Esseboom

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.